Kartlegging, redesign og omorganisering av IT

Teknologi er nøkkelen til fremtidige gevinster. Tenkt digital, og sørg for at analyse blir en naturlig del av alle beslutningsprosesser.

Kundene krever brukervennlige og sømløse planleggings- og betalingstjenester i sanntid. Som en følge av dette, har denne bedriften gjort en stor jobb med å tilpasse sin teknologiske plattform til en verden i hurtig endring.

Kartlegging av IT-porteføljen, utforming av nye arbeidsprosesser og reorganisering av IT-området har lagt grunnlaget for mer effektiv bruk av IT samt en bedre kundereise.

Resultater

Vårt arbeid har også inkludert vurderinger av og endringer i arkitektur og strategi, knyttet både til interne systemer og kunderettede tjenester.

#omorganisering #digitality