Growth Hacking hos en vennlig rebell

Våren 2019 startet Sbanken et spennende prosjekt som innebar en satsning på tverrfaglige vekst-team. Rådgivere fra Keyteq ble leid inn som faglige ressurser for å bistå med faglig kompetanse på performance- og innholdsmarkedsføring.

Utfordring

Ved å fokusere på enkle digitale løsninger, og samtidig legge til rette for smarte økonomiske valg, skal Sbanken være banken med de mest fornøyde kundene. Det har de klart 18(!) år på rad.

Bankvirksomhet er preget av stor konkurranse og raske endringer i produkttilbud og teknologi. For å beholde kunder og samtidig vinne nye, kreves dynamisk, data-drevet og målrettet markedsføring i relevante kanaler.

Strategi/løsning

Vi jobbet tett sammen med Sbanken mot målet om å skaffe nye kunder på en smart og effektiv måte. På det meste har vi hatt en gruppe på seks medarbeidere sittende sammen med ansatte fra Sbanken i ulike vekst-team som har hatt forskjellig produktfokus.

Arbeidsoppgavene har variert - vi har vært både høyt og lavt - som “do-ers” i teams og som rådgivere i ledelsen. Gjennom operativt og taktisk arbeid med digital markedsføring, hvor fokuset har vært på Growth Hacking og innholdsmarkedsføring, har vi hele veien satt kunden i fokus i tråd med Sbankens verdier: åpen, enkel, skvær og vennlig rebell - verdier vi i Keyteq kjenner oss godt igjen i.

Resultater

Faglig sterke mennesker og riktig fokus gir resultater! I samarbeid med Sbankens dyktige ansatte, økte vekst-teamene antall konverteringer og salgsinntekter. Samtidig har det vært god læring å jobbe sammen i tverrfaglige teams, både for Sbanken og oss.

Det er også på sin plass og gi en stor takk til Sbanken for å ta oss imot med åpne armer, nysgjerrighet og et ønske om å lære. Man skal lete lenge etter en hyggeligere gjeng å jobbe sammen med!

#sbanken #keyteq