Kollektivtransport med kommunikasjon av allmenn interesse

For Skyss, som organiserer nesten all kollektivtransport i Hordaland, er det viktig med god kommunikasjon for å gjøre reisen allment attraktiv.

Utfordring

En tydelig og god kommunikasjon til publikum er viktig når det er behov for å informere om endringer i programtilbudet, eller drive holdningsendrende arbeid.

Den viktigste oppgaven er å nå så bredt og kostnadseffektivt ut som mulig. Her er det viktig å ikke bare telle eksponeringer, men se på signaler at budskapet også blir mottatt. Kommunikasjonsarbeidet er variert, og suksesskriteriene er også forholdsvis ulike.

Strategi/løsning

Det kreative leveres av en våre partnere, Oktan Bergen, mens Keyteq rådgir i konseptutvikling og sørger for spredning av kommunikasjonen. Her er Facebook en av de viktigste kanalene, men Keyteq tar gjerne i bruk nye plattformer som Snapchat og Jodel også for å nå ut til så mange som mulig.

Som et eksempel på resultatene i det gode samarbeidet kan vi nevne Snylteagurk-kampanjen fra 2019. Dette var en holdningskampanje utført sammen med Oktan Bergen hvor målet var å få ned andelen gratispassasjerer. Sammen klarte vi å etablere begrepet Snylteagurk som en vennlig påminnelse om å betale for turen.

Resultat

En spørreundersøkelse utført i etterkant viste svært gode resultater både uhjulpen og hjulpen i form av etterlatt inntrykk.

#skyss #keyteq